Pratite nasfacebook
Autobusni kolodvori
dot Osijek060/353 - 353
dot Sl.Brod060/310 - 310
dot Požega060/330 - 330
dot N.Gradiška060/323 - 323
dot Pakrac034/411 - 344
dot PJ Zadar023/302 - 768
Cijena poziva prema 060:
Iz fiksne mreže: 1,74 kn/min (uključen PDV)
Iz mobilne mreže: 2,96 kn/min (uključen PDV)
HT d.d. Savska cesta 32 Zagreb, tel. 0800 1234

Putnički promet

....................................................................................................................................................................
Putnički promet tvrtke APP d.d. broji oko 260 radnika, te oko 160 voznih jedinica.  Godišnje pravimo preko 11 milijuna kilometara u gradskom, županijskom, međužupanijskom, međunarodnom, posebnom linijskom i povremenom obliku prijevoza. Osim djelatnosti prijevoza putnika u sklopu putničkog prometa nalazi se i djelatnost obavljanja kolodvorske djelatnosti i to na pet autobusnih kolodvora : Osijek, Slavonski Brod, Požega, Nova Gradiška i Pakrac. Putnički promet je organiziran u 6 internih organizacijskih jedinica i to: Požega, Osijek, Slavonski Brod, Zadar, Nova Gradiška i Pakrac.

Uvažavajući zahtjeve putnika i prateći novonastale prijevozne potrebe, APP d.d. je razgranao mrežu autobusnih linija koja se razvijala u tri osnovna pravca djelovanja kroz županijske, međužupanijske i međunarodne autobusne linije.

Županijski linijski prijevoz mreža je autobusnih linija koje međusobno povezuju sve značajnije gradove i općine Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske županije, te grada Daruvara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Županijski linijski prijevoz omogućava svakodnevni prijevoz radnika, učenika i ostalih putnika, a s ciljem zadovoljavanja svakodnevnih obveza korisnika naših usluga. Značajan dio županijskog prijevoza čini i posebni linijski županijski prijevoz ( ugovoreni prijevoz ) sa kojim se svakodnevno vrši prijevoz učenika u osnovne škole na području Požeško-slavonske županije ( 11 osnovnih škola ), grada Požege ( 3 osnovne škole ), Brodsko-posavske županije ( 9 osnovnih škola ) i Osječko-baranjske županije ( 45 osnovne škole ).

Međužupanijski linijski prijevoz obuhvaća autobusne linije koje povezuju gradove u Slavoniji međusobno, te veliki dio Slavonije sa Zagrebom, Rijekom, Istrom, Primorjem, Dalmacijom te otocima Krkom, Pagom i Virom. Također povezujemo Zagreb i Zadar sa pet polazaka i povrataka te Zadar i Split sa dva polaska i povratka. Međužupanijski linijski prijevoz čini vrlo bitan dio putničkog prijevoza te konstantno ima tendenciju povećanja broja polazaka i relacija.

Međunarodnim linijama povezani su Split, Knin, Zadar, Benkovac, Obrovac, Gračac, Korenica, Plitvice, Glina Petrinja i Sisak te Pakrac, Požega i Sl. Brod sa Beogradom, Rumom i Sremskom Mitrovicom.

Putnički promet, kao osnovna djelatnost tvrtke, nastoji svoje usluge prilagoditi korisnicima te zajedno sa njima kreirati nove potrebe i svakodnevno raditi podizanju kvalitete.